مرکز تحقیقات مسمومیت ها و سوء مصرف مواد دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۷ مرداد
معاون پژوهشی مرکز تحقیقات مسمومیت ها و سوءمصرف مواد منصوب شد
 سرپرست معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه طی حکمی ، دکتر" سمانه نخعی" را به عنوان معاون پژوهشی مرکز تحقیقات مسمومیت ها و سوء مصرف مواد منصوب کرد.
 
 
در متن حکم سرپرست معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه خطاب به دکتر " سمانه نخعی" آمده است:
با توجه به شایستگی های سرکار عالی و پیشنهاد هیات موسس مرکز تحقیقات مسمومیت ها و سوء مصرف مواد، بدینوسیله به عنوان " معاون پژوهشی مرکز تحقیقات مسمومیت ها و سوء مصرف مواد دانشگاه علوم پزشکی بیرجند" منصوب میگردید. امید است در ظل توجهات حضرت حق و با همکاری اعضای محترم هیات موسس و سایر همکاران در انجام امور محوله موفق و موید باشید.  
منبع:
مرکز تحقیقات سوء مصرف مواد و مسمومیت ها
تعداد بازدید:
98
تاریخ:
1401/02/27
Powered by DorsaPortal